Bangkok Sky tower Logo

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sky Tower Foundation
โครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ ๓ ระดับ

๑. ระดับท้องถิ่น

• ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดรอบๆ หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะได้รับประโยชน์และมีการพัฒนาอย่างเต็มที่ เปรียบได้กับหอชมเมืองในประเทศอื่นๆ ที่ทำให้ชุมชนที่แวดล้อมในรัศมี ๑-๕ กิโลเมตรมีความเจริญไปด้วย ชุมชนสามารถมาใช้ประโยชน์และทำกิจกรรมที่หอชมเมืองกรุงเทพมหานครได้ นอกจากนี้ธุรกิจทุกประเภทริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดสาย รวมไปจนถึงผู้ที่ประกอบการเรือขนส่งทั้งหมดก็จะได้รับประโยชน์เป็นวงกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๐ กิโลเมตร

๒. ระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

• หอชมเมืองกรุงเทพมหานครจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (tourist destination) แห่งใหม่ที่มีพลังมากเช่นเดียวกับ Tokyo Skytree ที่ญี่ปุ่น Canton Tower ที่เซี่ยงไฮ้ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชม ช่วยกระตุ้นพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยกว่า ๓๒.๖ ล้านคน ใช้จ่ายเงินกว่า ๒.๕๒ ล้านล้านบาท และอีก ๓ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๓) คาดการณ์ว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึง ๔๑.๕ ล้านคน หอชมเมืองกรุงเทพมหานครแห่งนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มอีก ปีที่แล้วภาคการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า ๑๗.๗% ของ GDP สร้างมูลค่ากว่า ๒.๕๑ ล้านล้านบาท สร้างการจ้างงาน ๔,๒๓๐,๐๐๐ คน สร้างรายได้ภาษี แก่รัฐ ๖๔,๒๐๐ ล้านบาท สร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศ ๙๓,๖๐๐ ล้านบาท

๓. ระดับประเทศ

• กรมธนารักษ์นอกจากจะได้รายได้จากค่าเช่าที่ดินเช่นเดียวกับที่ให้เอกชนทั่วไปเช่าแล้ว ยังได้กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุการใช้งานคงทนถาวร ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง ๔,๔๒๓ ล้านบาท (มูลค่าของอาคาร) ในวันที่สร้างแล้วเสร็จ และยกให้กรมธนารักษ์

• การสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครจะเป็นที่กล่าวขวัญระดับโลก จะเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั่วโลกและยิ่งกว่านั้นยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี มีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความดีงามที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชาติไว้ เมื่อหอชมเมืองกรุงเทพมหานครสร้างสำเร็จจะเข้าไปอยู่ลำดับที่ ๖ ของทำเนียบหอคอยที่สูงที่สุดในโลกและสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงกว่าตึกปิโตรนาส ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นและมาเยี่ยมชมมากขึ้น ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครก้าวขึ้นมาเป็นมหานครอันดับต้นๆ รวมทั้งเป็นมหานครศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

• การมาของหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะเป็นการเติมเต็มความครบครันของทุกมิติให้เกิดขึ้นบนแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันมีสถานที่มรดกโลก สถานที่เชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย โรงแรมที่มีชื่อเสียงกว่า ๔๐ แห่ง และโครงการที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่จะดึงดูดให้คนทั้งโลกมาเยี่ยมชม