Bangkok Sky tower Logo

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sky Tower Foundationโครงการตั้งอยู่บนที่ดินทิศเหนือติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี

แม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นเส้นเลือดของประเทศไทย และเป็นประตูเชื่อมไทยกับนานาชาติมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี เหมาะสมจะเป็นทำเลสร้างสัญลักษณ์ใหม่ที่มีพลังและมีความสง่างาม

พื้นที่บริเวณเขตคลองสานเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ เพราะเคยเป็นจุดที่ตั้งของ “ป้อมป้องปัจจามิตร” ที่มีเสาธงสัญญาณเพื่อแจ้งเรือสินค้าจากต่างประเทศที่แล่นเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ได้มาถึงกรุงเทพมหานครแล้ว จึงเป็นสัญลักษณ์ที่คนจากทั่วโลกรับรู้ตั้งแต่สมัยโบราณ ถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง และมีความเหมาะสมที่จะเป็นทำเลที่ตั้งของสัญลักษณ์ใหม่ของกรุงเทพมหานคร

การมาของหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะเป็นการเติมเต็มความครบครันของทุกมิติให้เกิดขึ้นบนแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันมีสถานที่มรดกโลก สถานที่เชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย โรงแรมที่มีชื่อเสียงกว่า ๔๐ แห่ง และโครงการที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่จะดึงดูดให้คนทั้งโลกมาเยี่ยมชม

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เลือกพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพราะมีความเชื่อมั่นว่าสถานที่ตั้งของหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ควรอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านธนบุรี เมื่อหันกลับไปมองฝั่งกรุงเทพมหานครจะได้ทิวทัศน์ที่สวยงามมากที่สุด